Anija Valla Spordimaailm

Siin on hea sportida!

Kehra spordihoone kodukord

ÜLDREEGLID

 1. Kehra spordihoone (edaspidi Spordihoone) külastajal on õigus ja kohustus enne Spordikeskuse teenuste kasutamist tutvuda Spordihoone kodukorraga.
 1. Spordihoone ei vastuta külastajal tekkinud vigastuse või muu terviserikke eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid. Külastajal on õigus vajadusel saada administraatori käest esmaabivahendeid.
 1. Külastaja peab arvestama kõigi teiste Spordihoone külastajatega.
 1. Külastaja vastutab täielikult enda poolt Spordihoonele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud Spordihoonet säästva ja heaperemeheliku põhimõtte eiramisest.
 1. Spordihoone ei vastuta järelvalveta jäetud isiklike asjade eest. Väärisasjad on külastajal võimalik jätta administraatori juurde hoiule.
 1. Spordihoones tuleb kasutada puhtaid sportlikke sisejalanõusid.
 1. Spordihoone vahendeid ja seadmeid tuleb kasutada heaperemehelikult ja panna need peale kasutamist tagasi oma kohale.
 1. Spordihoones viibides tuleb alluda personali korraldustele ja täita ruumides kehtivaid erinõudeid.
 1. Lapsevanem vastutab Spordihoonesse kaasa võetud väikelapse turvalisuse eest. Spordihoones toimuvate võistluste ajal tuleb laps hoida enda läheduses.
 1. Spordihoone töötajal on õigus kodukorra mittejärgijal peatada külastusaeg ja saata korrarikkuja Spordihoonest välja.

 

SPORDISAALI REEGLID

 1. Spordihoone spordisaal on avatud kasutamiseks spordiklubidele, spordigruppidele ja üksikisikutele vastavalt kasutusel olevale ajagraafikule ning hinnakirjale.
 1. Spordisaali broneerimiseks tuleb eelnevalt ühendust võtta Spordihoone administraatoriga tel. 6084165.
 1. Külastajal, kellel ei ole ettenähtud ajagraafiku järgi spordisaalis treeninguid, on kohustus spordisaali kasutamiseks eelnevalt osta pilet.
 1. Ajagraafiku alusel lubatakse külastajad treeningule ainult treeneri või õpetaja kohalolekul varemalt 30 minutit enne treeningtunni algust eeldusel, et ei segata toimuvaid treeninguid.
 1. Külastajad peavad vabastama Spordihoone ruumid hiljemalt 20 minutit peale treeningu lõppu.
 1. Treener või õpetaja kontrollib enne lahkumist riietusruumide korrasolekut ning vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid Spordihoone ruumid õigeaegselt.
 1. Külastajad peavad treenimiseks kasutama neile spordisaali ajagraafikus ettenähtud spordisaali osa.
 1. Treeningul kasutusel olnud Spordihoone vahendid tuleb peale treeningu lõppu tagasi viia nende jaoks ettenähtud kohta.
 1. Külastajad on kohustatud hoidma spordisaalis puhtust.
 1. Spordisaali ega abiruumidesse ei tohi tuua kergesti purunevaid või vigastusohtlikke esemeid.

 

JÕUSAALI REEGLID

 1. Jõusaali külastaja peab administraatori käest ostma pileti või näitama ette olemasoleva kehtiva pileti.
 1. Sooduspileti ostmisel tuleb esitada kehtiv soodustust tõendav dokument.
 1. Administraator annab piletiga külastajale garderoobikapi võtme, mis tuleb peale külastuse lõppu tagastada.
 1. Jõusaali külastuskord kestab maksimaalselt 2 tundi.
 1. Jõusaali pilet kehtib vaid jõusaalis ega anna õigust jõusaali asemel kasutada spordisaali. Jõusaali külastajatel on õigus spordisaali kasutada vaid administraatori nõusolekul ning eeldusel, et ei segata käimasolevaid treeninguid.
 1. Spordisaalis toimuva treeningu ajal on konkreetse treeninggrupi sportlastel õigus kasutada jõusaali, kui selleks on nõusoleku andnud treener. Väljaspool treeningtundi tuleb jõusaali kasutamiseks osta pilet.
 1. Pärast kasutamist tuleb raskused oma kohale tagasi panna.
 1. Treeningseadmed tuleb teistele külastajatele kasutamiseks vabastada esimesel võimalusel.
 1. Pärast kasutamist tuleb treeningseadmed isikliku käterätikuga higist puhtaks pühkida.
 1. Treeningseadmeid tuleb kasutada vastavalt juhendile ja enda võimetele.

 

SAUNA REEGLID

 1. Sauna broneerimiseks tuleb eelnevalt ühendust võtta Spordihoone administraatoriga.
 1. Ühissauna toimumisajad on P 15:00 – 17:15 (naised) ja P 17:30 – 19:45 (mehed).
 1. Ühissauna kasutamiseks tuleb administraatori käest osta pilet.
 1. Sooduspileti ostmisel tuleb esitada soodustust tõendav dokument.
 1. Administraator annab piletiga külastajale garderoobikapi võtme, mis tuleb peale külastuse lõppu tagastada.
 1. Saunas on keelatud vihtlemine.
 1. Saunas on keelatud raseerimine.
 1. Saunas on keelatud suitsetamine.
 1. Saunas on keelatud alkohoolsete jookide tarvitamine.
 1. Saunatemperatuuri reguleerimise õigus on vaid Spordihoone töötajal.
%d bloggers like this: