Anija Valla Spordimaailm

Siin on hea sportida!

Anija Valla Spordimaailm

Sihtasutus Anija Valla Spordimaailm on Anija valla spordielu terviklikult juhtiv organisatsioon, mis asutati 2016. aastal.

Väljavõte Spordimaailma põhikirjast:

(1) Sihtasutuse eesmärgiks on Anija valla spordielu terviklik juhtimine, spordiobjektide ja –rajatiste haldamine ja arendamine ning uute spordiobjektide rajamine.

(2) Sihtasutuse põhiülesanded eesmärgi saavutamiseks:

1) noortespordi, koolispordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine;

2) aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine;

3) Kehra linna staadioni arendamine ning puhkeala rajamine ja haldamine;

4) Anija valla territooriumil terviseradade rajamine ja haldamine;

5) Sihtasutuse omandisse antud hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumide efektiivne majandamine ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite sihipärane kasutamine;

6) Sihtasutuse omandis oleva vara kasutamise võimaldamine lasteaedadele, koolidele ja vabaühendustele spordi-, kultuuri- ja vaba aja tegevuse läbiviimiseks;

7) sporditeenuste osutamine ja spordiürituste korraldamine;

8) kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;

9) spordirajatiste materiaalse baasi parendamine;

10) majandustegevuseks rahaliste vahendite hankimine (sh projektide kirjutamine ja elluviimine, vara väljarentimine);

11) Sihtasutuse tegevusega seotud projektidele sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine;

12) oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutuse ja äriettevõtete, kohalike omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute kaasamine.

%d bloggers like this: