SA Anija Valla Spordimaailm taotles toetust Kultuuriministeeriumi väljakuulutatud regionaalsete spordikeskuste väljaarendamise meetmest. Toetust taotleti Kõrvemaa, kui Ida-Harjumaa piirkonna peamise tervisespordikeskuse väljaarendamiseks. Kultuuriministeerium otsustas projekti toetada 80 000 euroga, mis on jaotatud nelja aasta peale (2019-2022). Projekti omaosalus on 100 500 eurot.

Taotlusvooru eesmärk oli toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega, kusjuures toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud kvaliteetsed valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

Projekti käigus soetatakse Kõrvemaale kaasaegseks kunstlume tootmiseks ja suusarajaks vormimiseks vajalikud vahendid: veepump, lumekahur, veesüsteemi torustik, püstakud, elektrijuhtmestik, kilbid ja rajahooldustehnika. Terviseradade kasutusaja pikendamiseks paigaldatakse kunstlume rajale ka valgustus.