Kehra staadion on kõrge nakkusohu tõttu suletud järgmise sellekohase teavituseni. Täname kõiki, kes pidasid kinni staadionil kehtestatud erireeglitest. Paraku kõik seda ei teinud. Sportimiseks on võimalik kasutada terviseradu ning jõulinnakuid, kuid seal peab samuti kinni pidama kogunemispiirangust ning 2-meetri piirangust.