Kuni 20. oktoobrini on võimalik sportlastel, spordiklubidel ja muudel vabaühendustel taotleda SA Anija Valla Spordimaailmalt tegevustoetust. Selleks tuleb sihtasutusele esitada vormikohane taotlus. Toetust saab taotleda juriidiline või füüsiline isik, kes:

  • on registreeritud Eesti Spordiregistrisse ja uuendanud nõuetekohaselt andmed;
  • on registreeritud ja tegutseb Anija valla haldusterritooriumil ning kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Anija valla elanikele sporditegevuste võimaluste pakkumine;
  • on registreeritud väljaspool Anija valda, kuid tema organiseeritud sporditegevusest saavad Anija valla elanikud olulist kasu;
  • on registreeritud Anija valla alaline elanik ja edukalt esinenud suurvõistlusel.
  • Taotleja tegevus peab vastama Anija valla arengukavale.

 

Toetuste eraldamise kord ja lisad on kättesaadavad: anijavallasport.ee/dokumendid

Anija valla arengukava:

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4291/2201/4101/Anija%20valla%20arengukava%202014%20-%202024.pdf#

Kontakt:

Mihkel Kuuse

spordimaailm@anija.ee

+372 55 984 018