Vabariigi Valitsus otsustas tänasel, 7. veebruari istungil kiita heaks Eesti Spordi Nõukogu ettepaneku määrata riiklik spordi elutööpreemia pikaaegsele Aegviidu Vallavolikogu esimehele, tänase Anija Vallavolikogu liikmele Toomas Tõnisele.

Kauaaegse sporditegelase ja spordijuhi Toomas Tõnise esitasid riigi spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Moodsa Viievõistluse Liit, Eesti Ratsaspordi Liit, Eesti Käsipalliliit, Eesti Koolispordi Liit, Audentsese Spordiklubi MTÜ ja sihtasutus Anija Valla Spordimaailm.

Toomas Tõnise panus nüüdisaegse Eesti spordisüsteemi väljaarendamisel ja juhtimisel on olnud märkimisväärselt mitmekülgne. Tema eestvedamisel muudeti nõukogudeaegne keskjuhtimisega spordisüsteem läänemaailma eeskujul vabatahtlikkusel põhinevaks demokraatlikuks spordimudeliks ning välja arendati spordialakeskne juhtimine. Tõnise tegeles oluliste spordiorganisatsioonide nagu Eesti Spordi Keskliidu ja Eesti Olümpiakomitee järjepidevuse taastamisega ning nende õiguste taastamisega rahvusvahelises spordiliikumises. Tal on olnud otsustav ja eestvedav roll treenerite kutsesüsteemi arendamisel ja treenerite kvalifikatsiooni tõstmise korraldamisel. Samuti on tal olnud juhtiv roll Eesti spordistatistika kogumisel ja spordi riikliku andmekogu Eesti spordiregistri väljatöötamisel. Toomas Tõnise on Aegviidu Spordiklubi ellukutsuja ning pikaaegne spordivaldkonna toetaja.

Toomas Tõnisele on omistatud Valgetähe V klassi teenetemärk (2004), Harju maakonna teenetemärk (2012), Harjumaa aukodaniku tiitel ning Eesti Olümpiakomitee teenetemärk, mõlemad aastal 2017.

Preemia elutöö eest määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ja kelle kogu elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Elutööpreemiaid määratakse igal aastal kaks, teise pälvis Toomas Merilai.

Preemiate üleandmine toimub Eesti Vabariigi 101. aastapäeval, 24. veebruaril kell 13.30 Tallinnas Eesti Teaduste Akadeemia saalis.